Internet Banking Mapa serwisu Newsletter Kariera Kontakt


LOKATA MAX - zmiany

27-02-2018

Zmiany w LOKACIE MAX

W nawiązaniu do Uchwały Nr 30/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Łomży przypominamy o wprowadzonych zmianach min:

W Zał. Nr 9 do Regulaminu Otwierania i prowadzenia Rachunków Bankowych Dla Osób Fizycznych Uregulowania szczegółowe dotyczące warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łomży rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, „LOKATA MAX" w złotych dla osób fizycznych:

Pkt 5 otrzymał brzmienie: W trakcie okresu umownego funkcjonowania lokaty można dokonywać wpłat uzupełniających, jednak ostatnia wpłata uzupełniająca może zostać dokonana do dnia 30.04.2018 roku, co znaczy, iż od dnia 01.05.2018 roku nie przyjmuje się wpłat uzupełniających do lokaty.

dodaje się pkt 15 w brzmieniu: Bank dopuszcza możliwość podjęcia odsetek nie później jednak niż do końca okresu umownego następującego po okresie umownym, za który zostały naliczone.

W Zał. Nr 12 do Regulaminu Otwierania i prowadzenia Rachunków Bankowych Dla Osób Fizycznych Uregulowania szczegółowe dotyczące warunków otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łomży rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, „LOKATA MAX 2" w złotych dla osób fizycznych dodaje się pkt 13 w brzmieniu: Bank dopuszcza możliwość podjęcia odsetek nie później jednak niż do końca okresu umownego następującego po okresie umownym, za który zostały naliczone.

Z poważaniem
Zarząd Banku Spółdzielczego w Łomży

 

Wróć do Aktualności

made by B85

© 2009 Bank Spółdzielczy w Łomży, STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIES, BRAK ZMIAN USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI OZNACZA ZGODĘ NA ICH UŻYCIE , więcej w polityce prywatności