Zebranie Przedstawicieli Banku

Zebranie Przedstawicieli Banku.

Łomża 08 kwietnia 2019 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łomży, działając na podstawie § 22 Statutu Banku, zwołuje w dniu 30 kwietnia 2019 roku (Wtorek) w Sali bankietowej „Gracja" ul. Łomżyńska 23A Stare Kupiski Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łomży.

Wyznacza się dwa terminy rozpoczęcia Zebrania:

I termin 30 kwietnia 2019 r. godz. 11.00
II termin 30 kwietnia 2019 r. godz. 11.30 (w przypadku braku frekwencji)

Zarząd Banku informuje, że dokumentacja będąca przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli jest do wglądu dla członków Banku w Centrali Al. Legionów 5, 18-400 Łomża.