Zmiany autoryzacji w Internet Bankingu

Wycofanie list haseł jednorazowych

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Łomży uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością dostosowania regulacji  Banku do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw , od dnia 5 maja 2019 r. w Banku nastąpi zmiana instrumentów uwierzytelnienia użytkownika, tj. nastąpi całkowite wycofanie list haseł jednorazowych w postaci papierowego wydruku.

Zmiana ta związana jest z wynikającymi z ww. Ustawy wymogami silnego uwierzytelnienia  Posiadacza rachunku lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem.

Klientów posiadających listy haseł jednorazowych w postaci papierowego wydruku zapraszamy do  placówek Banku w celu zmiany metody autoryzacji  na rzecz haseł SMS.

Z  dniem 05 maja 2019 r autoryzacja przelewu za pomocą kodu z listy haseł jednorazowych będzie niemożliwa.

W przypadku pytań lub wątpliwości, związanych z wprowadzonymi zmianami,prosimy o kontakt z naszymi pracownikami we wszystkich placówkach Banku. 

Numer telefonu do Centrali Banku - 86 218 33 33