Internet Banking Mapa serwisu Newsletter Kariera Kontakt


Karta Visa Classic Debetowa

Karta wydawana przez Bank jest międzynarodową kartą płatniczą, którą można się posługiwać w Polsce oraz za granicą.
1. Karta umożliwia Użytkownikowi dokonywanie transakcji:
• płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem Visa, wyposażonych w terminale POS;
• wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem Visa lub PLUS;
• wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, wyposażonych w terminale POS, oznaczonych emblematem Visa;
• płatności bez obecności karty, dokonywanych w Internecie.
2. Przy użyciu karty jej Użytkownik może sprawdzić wysokość wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę.
3. Użytkownik karty ma możliwość dokonywania awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku utraty karty podczas pobytu za granicą.

Użytkownik może dokonywać transakcji przy użyciu karty do wysokości wolnych środków na rachunku, w ramach dziennych limitów transakcyjnych określonych przez Centralę Banku
Okres ważności karty wynosi 2 lata i kończy się w ostatnim dniu miesiąca daty ważności podanej na awersie karty.

Użytkownik może dokonać zastrzeżenia karty poprzez :
1) telefonicznie w Centrum Kart (tel.:+48 22 634 5000 - czynny całą dobę);
2) telefonicznie w dowolnym centrum VISA;
3) osobiście lub telefonicznie w jednostce Banku, która wydała kartę;
4) osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.


Bank nie ponosi odpowiedzialności za:
1) transakcje dokonane przy użyciu karty i numeru PIN;
2) odmowę realizacji transakcji w bankomacie lub terminalu elektronicznym POS;
3) odmowę przyjęcia zapłaty za pomocą karty przez punkt handlowo - usługowy;
4) awarię bankomatu uniemożliwiającą dokonanie transakcji kartą;
5) zastrzeżenie karty Użytkownikowi karty zgłoszone przez Posiadacza rachunku;
6) konsekwencje nie zgłoszenia przez Posiadacza rachunku zmian danych ujętych we Wniosku;
7) uszkodzenie lub zniszczenia karty z przyczyn niezależnych od Banku;
8) operacje dokonane na odległość z wykorzystaniem karty bez jej fizycznego przedstawienia.

 

Wypłaty z bankomatów Banku Spółdzielczego w Łomży , Banku Polskiej Spółdzielczości,  zrzeszonych w BPS Banków Spółdzielczych, BGŻ oraz sieci Planet cash4you dokonywane są bezprowizyjnie.

Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje zastrzeżoną kartą od momentu zgłoszenia do Centrum Kart

  •  wykaz lokalizacji bankomatów w których wypłaty realizowane są bez opłat :  

 http://www.zrzeszeniebps.pl/

 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2018 roku)


OBECNA TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca

 

I. Karty płatnicze

Visa Classic

debetowa

1.

Wydanie nowej karty

bez opłat

2.

Wznowienie karty

bez opłat

3.

Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku.

3,00 zł.

4.

Wydanie duplikatu karty.

5,00 zł.

5.

Transakcje bezgotówkowe

0,00 zł

7.

Wypłaty gotówkowe:

 

 

Wypłata gotówki w bankomatach własnych Banku Spółdzielczego w Łomży

0,00 zł

 

Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych oraz terminalach POS  zgodnie z zawartymi umowami

0,00 zł

 

Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju.

0,00

 

Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty.

2,00 % min. 10,00 zł

 

Wypłata w punktach akceptujących kartę w kraju

10,00 zł

 

Wypłata w punktach akceptujących kartę za granicą

2,00 % min.10,00 zł

 

Cash back

2,00 zł

8

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

1.000,-zł

9.

Rozpatrzenie reklamacji.

bez opłat

10.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.

8,00 zł

10.

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

1,00 zł

11.

Przewalutowanie transakcji zagranicznych dokonywanych kartami VISA

3,00%

 

made by B85

© 2009 Bank Spółdzielczy w Łomży, STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIES, BRAK ZMIAN USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI OZNACZA ZGODĘ NA ICH UŻYCIE , więcej w polityce prywatności