Stosowanie stawek referencyjnych w zwiazku z wejściem w życie Rozporządzenia BMR

Z początkiem 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu i Rady EU

w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych.

W związku z tym Bank Spółdzielczy w Łomży zamieszcza informację na temat wskaźników WIBD/WIBOR:

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedziba w Warszawie i publikowana m.in. na stronie

https://gpwbenchmark.pl/   aby wejść na stronę kliknij tutaj....