Wakacje kredytowe

Od 29 lipca 2022 r. będzie można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje w okresie:

od dnia 01.08.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udostępnimy na stronie internetowej i w bankowości internetowej.

Podpisany przez wszystkich Kredytobiorców wniosek o zawieszenie spłaty kredytu będzie można złożyć osobiście w placówkach Banku.

WNIOSEK WAKACJE KREDYTOWE