Pol-Konto

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-Konto dla osób posiadających stałe wpływy lub dokonujących wpłat gotówkowych na rachunek.

Rachunek dedykowany jest do osób posiadających stałe wpływy lub dokonujących wpłat gotówkowych na rachunek:

 • otrzymujących stałe wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy - rachunek POL-Konto,
 • emeryci i renciści otrzymujący świadczenia - POL-Konto Senior,
 • studenci-  POL-Konto Student,
 • osoby małoletnie - POL-Konto Junior.

 POL-Konto służy ich posiadaczom do:

 • przechowywania środków pieniężnych,
 • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku,
 • korzystania z kart bankowych,
 • otwierania terminowych lokat oszczędnościowych w ramach POL-Konta,
 • korzystania z limitu w POL-Koncie,
 • zaciągania kredytu odnawialnego.

Odsetki od środków zgromadzonych na POL-Koncie dopisywane są do kapitału w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego

Wypłaty z POL-Konta mogą być dokonywane w formie:

gotówkowej:

 • w drodze realizacji imiennych czeków gotówkowych,
 • przy użyciu karty bankowej,
 • na podstawie ustnej dyspozycji Posiadacza rachunku lub pełnomocnika w Oddziale Banku prowadzącym POL-Konto,

bezgotówkowej:

 • w drodze realizacji imiennych czeków rozrachunkowych,
 • na podstawie polecenia przelewu,
 • na podstawie polecenia zapłaty,
 • w drodze realizacji innych dyspozycji obciążeniowych,
 • poprzez dokonywanie transakcji zakupu towarów i usług realizowanych przy użyciu karty bankowej,
 • Posiadacz może korzystać z elektronicznych form dostępu do rachunku bankowego - Internet Banking,

 Posiadacz rachunku POL-Konto może ubiegać się o kredyt odnawialny w ROR.

 

Nazwa rachunku Oprocentowanie
Pol-Konto 0,00 %
Pol-Konto Student 0,00 %
Pol-Konto Senior dla emerytów, rencistów 0,00 %
Pol-Konto Junior 0,00 %