Tarcza 2.0 informacje dodatkowe

Tarcza Finansowa PFR 2.0Jeżeli prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę to możesz złożyć wniosek o bezzwrotną subwencję w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 w systemie bankowości elektronicznej naszego Banku. To kolejny, po Tarczy Finansowej 1.0., Program wdrażany przez Polski Fundusz Rozwoju, którego zadaniem jest wsparcie firm będących w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią koronawirusa. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Zmiany w płatnościach internetowych

Od stycznia 2021 r. aby wykonać płatność internetową kartą bankomatową należy podać kod PIN a następnie kod otrzymany w wiadomości SMS.

Usługa MojeID

 MojeID

Bank Spółdzielczy w Łomży uruchomił bezpłatną usługę MojeID.

Tarcza 2.0

PFR realizuje program pomocy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach rządowej Tarczy Finansowej 2.0.

Wsparcie będzie udzielane w formie subwencji finansowej tak jak to miało miejsce w ramach Tarczy Finansowej 1.0.

Oszukańcze serwisy oferujące dochodowe inwestycje

Nie ulegaj złudnym wizjom dużego i szybkiego zysku oferowanym przez przestępców!!!

Praca Banku 31 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo informujemy, że dnia 31 grudnia 2020 r. placówki Banku będą czynne  do godz. 13:00.

Odwołania od decyzji PFR

Od 18 maja br. istnieje możliwość składania odwołań do wydanych decyzji PFR.

Komunikat do klientów sektora bankowego w sprawie brexitu

Komunikat do klientów sektora bankowego w sprawie brexitu1

 Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Wielka Brytania) nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE), jednocześnie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ustanowiony został tzw. okres przejściowy, który w praktyce oznacza, że Wielka Brytania jest związana całym prawem UE i jest traktowana jakby nadal była członkiem UE, z tą jednak różnicą, że przedstawiciele Wielkiej Brytanii nie uczestniczą w pracach instytucji UE.

Uwaga !!! - Polski Fundusz Rozwoju przesunął termin procedury odwoławczej

Szanowni Państwo

TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

Uprzejmie informuję, że Polski Fundusz Rozwoju przesunął termin procedury odwoławczej dla mikro, małych i średnich firm

Umocowanie beneficjentów z Tarczy PFR - zaktualizowana instrukcja !!!

Załączony poniżej obrazek pokazuje skrótowo kolejne kroki  potwierdzenia umocowania beneficjenta

dla jednoosobowych działalności gospodarczych

otrzymującego wsparcie z Tarczy PFR w oparciu o dane z CEIDG

(CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ).

 

W przypadku pozostałych spółek należy skorzystać z linku Potwierdzenie umocowania

który opisuje postępowanie dla wszystkich typów działalności:

 

 

Tarcza finansowa - pytania i odpowiedzi, instrukcja klienta BS Łomża

 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które pojawia się podczas wypełniania wniosku w ramach Tarczy finansowej PFR

Weryfikacja beneficjentów Tarczy PFR - możliwe potwierdzenie umocowania beneficjenta w bankowości elektronicznej od 03-12-2020

KOMUNIKAT
PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTACJI W CELU WERYFIKACJI BENEFICJENTÓW
W ZWIĄZKU Z OTRZYMANĄ SUBWENCJĄ W RAMACH TARCZY PFR


Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.
W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.
W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

  1. Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
  2. Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

- poprzez bankowość elektroniczną w zakładce Tarcza Antykryzysowa  ( a po pomyślnej weryfikacji danych)  - opcja "Umocowanie beneficjenta"

W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej wchodząc na dedykowany Wniosek,
  • na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:

  • osobiście w placówce Banku,
  • przesłać pocztą na adres: Bank Spółdzielczy w Łomży 18-400 Łomża, Al. legionów 5

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.
W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.
UWAGA !!!!

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Tarcza finansowa PFR

Program „Tarcza Finansowa PFR" dla mikrofirm

 

"Szanowni Przedsiębiorcy w trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić,

Smartkarta

 smartkarta

Smartkarta  - szybki i bezpieczny sposób wypłaty gotówki w niepewnych czasach