Bezpieczny Internet Banking - zasady bezpiecznego użytkowania

Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na rachunkach Bank Spółdzielczy w Łomży przypomina

wszystkim klientom o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej, tzn:

1. Nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych poczta e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do BS Łomża.

2. Nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczace weryfikacji Twoich danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji - bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej

3. Zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony banku rozpoczyna się od https://

4. Należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki

5. Przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku na który wysyłane są środki jest zgodny ze zleceniem klienta

6. Należy unikać przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji : kopiuj / wklej , CTRL+C / CTRL+V / CTRL+ Insert / Shift + Insert), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym i kopiowanym numerem rachunku

7. Nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart kredytowych itp.

8. Nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom

9. Należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np.  w kawiarenkach, u znajomych)

10. Należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (np. Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania, takie jak przeglądarki internetowe, java , flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf

11. Należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację

12. Instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych

13. należy zawsze kończyć pracę korzystając z przycisku "Wyloguj"

14. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem pod nr tel. 86 218 33 33