Kredyty na zakup kolektorów słonecznych

Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych udzielane są przez Bank na podstawie zawartych pomiędzy Bankiem a Bankiem BPS S.A. Porozumień o współpracy w oparciu o zawartą pomiędzy Bankiem i NFOŚiGW Umowy o współpracy.

Kredyt Inwestycyjny

Kredyt Inwestycyjny

Kredyt Płatniczy

Kredyt Płatniczy

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym