Kredyty komercyjne

Bank udziela kredytu osobom fizycznym prowadzącym na własny rachunek gospodarstwo rolne tj. gospodarstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przetwórstwo rolno-spożywcze.

Kredyty inwestycyjne z CSK

Od dnia 24 stycznia 2011 r. Bank Spółdzielczy w Łomży uruchomił nową linię kredytową przeznaczoną na rozwój gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą.

Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne obrotowe i inwestycyjne.

Kredyty pomostowe

Kredyty pomostowe na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej UNIA BIZNES I UNIA SUPER BIZNES

Kredytowa linia hipoteczna

Informacje o Kredytowej linii hipotecznej.