Nowy sposób logowania

Nowy sposób logowania od 11.09.2019 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że od 11.09.2019 r. wprowadzamy zmiany w logowaniu się do Internet Bankingu (IB).
Co 3 miesiące użytkownik będzie logował się do IB zmienionym sposobem. Będzie to logowanie dwuetapowe.

Na pierwszym ekranie użytkownik będzie musiał podać dotychczasowy identyfikator i hasło (EKRAN NR 1).


Na drugim ekranie użytkownik będzie musiał przepisać hasło z SMS-a otrzymanego z Banku lub kod z aplikacji nPodpis (EKRAN NR 2).

W przypadku problemów prosimy o kontakt z Centralą Banku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 na telefon tel. 86 218 33 33.

Głównym celem zmian w Internet Bankingu jest zwiększenie bezpieczeństwa w procesach logowania i autoryzacji (unijna dyrektywa PSD II).