Usługa MojeID

Bank Spółdzielczy w Łomży uruchomił bezpłatną usługę MojeID.

 MojeID

Usługa umożliwia zdalne potwierdzenie tożsamości klientów za pomocą danych z konta Internet Banking. Usługa ta umożliwia założenie Profilu Zaufanego niezbędnego przy załatwianiu wielu spraw, między innymi:

  • składanie wniosków o dowód osobisty /paszport
  • skladanie wniosków o odpis z urzędu stanu cywilnego
  • składanie wniosków o rejestrację / wyrejestrowanie samochodu
  • dostęp do danych o ubezpieczeniach społecznych
  • dostęp do danych o punktach karnych
  • rejestracja i autoryzacja dostępu do usług medycznych
  • zakup polis ubezpieczeniowych przez internet
  • kontakt z Urzędem Skarbowym i administracją centralną

Szerzej o usługach publicznych dostępnych za pomocą Profilu Zaufanego przeczytasz na stronie  https://obywatel.gov.pl/
Więcej informacji o Profilu Zaufanym znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-