Zestawienie rocznych kosztów

Załączony poniżej obrazek pokazuje skrótowo kolejne kroki  pobrania zestawienia rocznych kosztów rachunków Klienta prowadzonych przez Bank.