Karta Visa Business Debetowa

Karta wydawana przez Bank jest międzynarodową kartą płatniczą, którą można się posługiwać w Polsce oraz za granicą.

 1. Karta umożliwia Użytkownikowi dokonywanie transakcji:
  • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem Visa, wyposażonych w terminale POS,
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem Visa lub PLUS,
  • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, wyposażonych w terminale POS, oznaczonych emblematem Visa,
  • płatności bez obecności karty, dokonywanych w Internecie.
 2. Przy użyciu karty jej Użytkownik może sprawdzić wysokość wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę.
 3. Użytkownik karty ma możliwość dokonywania awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku utraty karty podczas pobytu za granicą.

Użytkownik może dokonywać transakcji przy użyciu karty do wysokości wolnych środków na rachunku, w ramach dziennych limitów transakcyjnych określonych przez Centralę Banku.

Użytkownik może dokonać zastrzeżenia karty poprzez :

 • telefonicznie w Contact Center Banku BPS S.A. (tel.:+48 22 539 50 50),
 • telefonicznie w Centrum Kart (tel.:+48 22 634 50 00 - czynny całą dobę),
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
 • osobiście lub telefonicznie w jednostce Banku, która wydała kartę,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje zastrzeżoną kartą od momentu zgłoszenia do Centrum Kart.

Wypłaty z bankomatów Banku Spółdzielczego w Łomży, Banku Polskiej Spółdzielczości, zrzeszonych w BPS Banków Spółdzielczych, Banku BGŻ oraz sieci Planet Cash4you dokonywane są bezprowizyjnie.

Wykaz lokalizacji bankomatów w których wypłaty realizowane są bez opłat: www.bankbps.pl